Župne obavijesti 09.01.2022.

Prvo čitanje: Iz 40, 1-5.9-11 Čitanje knjige proroka IzaijeTješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek … Nastavi čitati Župne obavijesti 09.01.2022.