Ponedjeljak – 18 sati

+ Slava, Zvonko, Milica i +iz ob. Graberski, Alojz i Marija Lopot, +Kata i Šimun Puškarić, Ana i Tomo Bračak, Damir Hađim, +Štefanija, Franjo i Slavko Bervida, Mato i Marija Krpes, Ankica i Rade Ristić, Josip i Ana Mateša, +Šimun i Ivica Šarčević

Utorak – 18 sati

+Ivan, Ana i Stjepan Kozarić, i +iz ob. Škurla, Ana Čajko, Ana Kisar, +Ana i Tomo Juratovac, +iz ob. Draganić, Netovšek, Bakarić, +Mijo Krznarić

Srijeda – 18 sati

+Ana i Stjepan Radoš, Jaga i Ivo Maračić, Bareša i Stjepan Janjić, Ivan i Jelka Čengija, + iz ob. Rendulić, Toš i Šoić

Četvrtak – 18 sati

na jednu nakanu za ozdravljenje duše i tijela

Petak – 18 sati

po nakani za ozdravljenje bolesnika, +Milka, Ivica i Stjepan Cejpek, Stjepan Marčin (god), Boja i Ivan Ćenan, Vida Beg, +iz ob. Mišić i Mlojo, Zvonimir, Ivan i Barica Čičak, Marija i Mirko Roc, +Ivan i ob. Kustec

Subota – 18 sati

+ č. s. Vjenceslava Novinc

Nedjelja – 6. NEDJELJA KROZ GODINU (16.02.2020.)

8:00 sati

Jelena i Franjo Pavić

9:30 sati

11 sati

pro populo,  + Branko Piha, Jagica i Josip Siketić

18 sati

+Bratislav, Dušan i Goran Subotić, Apolonija, Rudolf i Ivan Erceg