Ponedjeljak – 18 sati

+ Marija i Ivan Hostić, +Dragutin Lovošević

Utorak – 18 sati

+Slavka (ž) Križan i Josipa Zag

Srijeda – 18 sati

+Melita i Mihael Mirković, +Janko Bosak i Ivka Jamrek

Četvrtak – 18 sati

+Josip i Katica Kohek, Pavao Krutak

Petak – 18 sati

+za stradale na križnom putu Bleiburga i sve umrle domobrane i sve pale za domovinu Hrvatsku, +Ivan i Sanja Malić, Jure Barković i Dragica Gudel

Subota – 18 sati

+Želimir i Sanja Fric, +Ruža, Ilija i Mirko Stojčević, i +iz ob. Sinek, Joza i Marijana Ozačić, Dragica i Tihomir Briski i Ruža Štajn, +Mirjana Pavlica i Ivan Mikoč, +Stevo Jelić

Nedjelja (10.05.2020.)

8:00 sati

+Josip, Franjo i Marija Sedlar

9:30 sati

+Ankica i Zdenko Juza

11 sati

pro populo (za župljane)

18 sati