Ponedjeljak – 18 sati   

+Zlata i +iz ob. Friš, i Pavlović

Utorak – 18 sati    

+Đuro Špehar

Srijeda – 18 sati   

+Drago, Ivan i Marija Košak, Kristina Tonković, Ivan-Josip, Štefanija Barić i +iz ob. Malkoč, Cezarino Bardazi, Marija Vajnaht i +iz ob. Fajman i Bauer

Četvrtak – 18 sati   

+Stjepan Filipović, Dragutin Atonija i Dragutin Viček, Zdenka Talijan

Petak – 18 sati    

+Ana i Antun Klenkar

Subota – 18 sati   

+Mladen Bollo, Ivan Anaizija i Nikola Salmister

Nedjelja: 30. NEDJELJA KROZ GODINU – (27.10.2019.)

9.30  sati

11 sati   

pro populo (za župljane)

18 sati      

+Ivan Lončarević