Svetkovina Isusa Krista Kralja svega stvorenja

Svete mise zornice

Najavljujemo da će u Došašću biti mise zornice sve dane osim nedjelje.

Klanjanje na nakanu za proglašenje blaženim sluge Božjega brata Ivana Bonifacija Pavletića

U srijedu, 28.11.2018. prije večernje svete mise od 17 do 18 sati bit će klanjanje za proglašenje blaženim sluge Božjega brata Ivana Bonifacija Pavletića. Svoje nakane možete mu uputiti i pismeno te ih ostaviti u kutiji na ulazu u crkvu. Sve će biti uključene u molitvu za vrijeme klanjanja.

Seminar Nove Evangelizacije

Zajednica Molitva i Riječ u suradnji sa župom sv. Alojzije Gonzage Popovača organizira seminar Nove Evangelizacije na temu “Kako do iskustva osobne i egzistencijalne vjere”. Raspored je na plakatu, a možete si uzeti i prigodni letak na polici za tisak.


U sakristiji možete nabaviti župni kalendar.

Završena je prva faza predviđenih radova na sanaciji vlage u podovima crkve. Trebamo radove isplatiti. Hvala svima koji ste dali svoj prilog, potičemo i ostale. Broj žiro računa župe je HR45 2340 0091 1000 4693 1.