Župni vjeronauk za krizmanike

KEFELJA – četvrtak 15:00 – 15:45

LOVRAK – četvrtak 16:00 – 16:45

FRANK – petak 16:00 – 16:45

VIDRIĆ – petak 17:00 – 17:45