Župni vjeronauk za prvopričesnike

KEFELJA – ponedjeljak 17:00 – 17:45

LOVRAK – ponedjeljak 18:00 – 18:45

FRANK – srijeda 17:15 – 18:00

VIDRIĆ – srijeda 18:15 – 19:00