• Euharistija – izvor i vrhunac kršćanskog života

“Euharistija je ‘izvor’ i vrhunac kršćanskoga života”. Ostali sakramenti kao i sve crkvene službe i djela apostolata, tijesno su povezani s Euharistijom i prema njoj su usmjereni. Presveta Euharistija naime sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, tj. samoga Krista – našu Pashu” (KKC 1324).

“Euharistija primjereno označuje i čudesno ostvaruje zajedništvo života s Bogom i jedinstvo Božjeg naroda na čemu se temelji sama Crkva. U njoj jest vrhunac kako djelovanja kojim Bog u Kristu posvećuje svijet, tako i bogoštovlja koje ljudi iskazuju Kristu i po njemu Ocu u Duhu Svetom” (KKC 1325).

“Posvećenjem se izvršuje pretvorba kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Pod posvećenim prilikama kruha i vina, istinski, stvarno i bitno, biva prisutan sam Krist, živi i proslavljeni, njegovo Tijelo i Krv, zajedno sa svojom dušom i svojim božanstvom” (KKC 1413)

  • Sveta misa u crkvi BDM Snježne – Kutina slavi se svakim danom u 18h, a nedjeljom i svetkovinama u 8, 10 i 18h.
  • Kroz došašće svaki dan u 6 i 18 h, a nedjeljom u 6, 8, 10 i 18 h.
  • U ljetnom razdoblju svaki dan u 19 h, a nedjeljom i svetkovinama u 8, 10 i 19h.
  • Više o euharistiji kao izvoru i vrhuncu kršćanskog života pogledajte u poticajnom videu: