Prvo čitanje: Iz 58, 7-10

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin: »Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.«
Riječ je Gospodnja.

Drugo čitanje: 1Kor 2, 1-5

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.
Riječ je Gospodnja.

Evanđelje: Mt 5, 13-16

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

BLAGDAN GOSPE LURDSKE (11.02.2023.)

Na blagdan Gospe Lurdske pod Svetom Misom u 18h će
biti podijeljen Sakrament bolesničkog
pomazanja starima i bolesnima. Potičemo Vas da dovezete svoje starije i nemoćne kako bi primili Sakrament bolesničkog pomazanja. Poslije
Svete Mise pozivamo Vas na druženje u Pastoralnom centru.

OBNOVA BRAČNIH ZAVJETA

Obnova bračnih zavjeta je u nedjelju 12. veljače pod
Svetom Misom u 11 sati. U subotu 11. veljače poslije Svete Mise je proba
za sve bračne parove koji će imati obnovu bračnih zavjeta.

GOSPA HODOČASNICA

Svi koji želite primiti Gospu hodočasnicu možete se javiti u ured ili u
sakristiju poslije Svete Mise.

MISNE NAKANE

Možete upisivati Misne nakane za sve termine do kraja godine.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Svete Mise su kroz tjedan svaki dan u 18 sati,
te je četvrtkom i petkom u 8 i 18 sati.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije