Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

Čitanje Knjige proroka Izaije
Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postat jezero, a tlo žedno izvori.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: »Ti lijepo ovdje sjedni!«, a siromahu reknete: »Ti stani — ili sjedni — ondje, podno podnožja moga!«, niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 7, 31-37

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!«
Riječ Gospodnja.

Danas 23. nedjelju kroz godinu 5.9.2021. pater Mariano Passerini iz Družbe Sinova Bezgrješne zajedno sa župnom zajednicom MB Snježne u Kutini Euharistijom u 11:00 sati slavi i zahvaljuje Bogu za 40-godina svoga svećeničkog života, te poziva na molitvu za ustrajnost i nova redovnička i svećenička zvanja, koja će biti spremna ostaviti sve zbog Kraljevstva Božjega, Dođite u što većem broju na tu misu da patru Marianu zaželimo da okruni svoj dosadašnji predani svećenički rad i svoju 40-obljetnicu što skorijim proglašenjem blaženim Sluge Božjega Ivana Bonifacija Pavletića. Misu predvodi mr Ivan Grbešić.

MALA GOSPA

U srijedu je Mala Gospa ili Rođenje BDM svete mise su u 8:00 i 18:00 sati.
Poslije svake mise je zavjetna procesija oko oltara.

PRIJAVA KRIZMANIKA

Utorak- Kefelja; Srijeda-Lovrak; Četvrtak-Vidrić; Petak-Frank
od 16:00 – 17:30

HODOČAŠĆE NA ZRIN – 11. 09. 2021.

Ulazna procesija u 10:30; Misa u 11:00 sati.
Odlazak u osobnoj organizaciji

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ – 11.09.2021.

Polazak u 5:30 ujutro. Cijena  120,00 kn po osobi.
Povratak u 21 sat navečer. Prijave su moguće do 08.09.2021.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije