Evanđelje: Lk 3,1-6

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: »Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’
Riječ Gospodnja.

SVETE MISE ZORNICE

Svaki dan u 6:00 sati. Večernje svete mise ostaju u 18 sati.

BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – 08.12.2021.

Svete mise su po nedjeljnom rasporedu.

POPIS OBITELJI ZA BLAGOSLOV OBITELJI

Svi koji do sada nisu primali svećenika na blagoslov obitelji, a sada žele i svi oni koji su novi u našoj župi, neka se prijave preko telefona ili osobno u župnom uredu do 10.12 kako bismo ih uvrstili na popis obitelji.

KALENDARI

Došli su kalendari 12 listova i 1 list. 12 listova = 12,00 kn; 1 list =2,00 kn

Sljedeća nedjelja je treća korizmena i po odredbi HBK skupljaju se prilozi za Caritas na razini župe, biskupije i države.

ZAJEDNICA KLANJATELJA KRVI KRISTOVE

Susreti ponedjeljkom poslije svete mise u župnoj dvorani.

BIBLIJSKA ZAJEDNICA

Susreti utorkom poslije svete mise u župnoj dvorani.

ZAJEDNICA BOŽJEG MILOSRĐA

Susreti srijedom poslije svete mise.

ZAJEDNICA CENAKUL

Susreti četvrtkom poslije svete mise.

SUSRET MINISTRANATA

Susret subotom u 10:00 sati.

MARIJINA LEGIJA

Susreti nedjeljom i ponedjeljkom prezidiji odraslih, petkom ili prema dogovoru dječji prezidij.

DJEČJI ZBOR

Nedjeljom poslije svete mise u 9:30.

MJEŠOVITI ZBOR

Srijedom poslije zajednice Božjeg milosrđa.

ZAJEDNICA MLADIH

Susreti subotom u 19 sati.

ZBOR MLADIH

Nedjeljom u 17 sati.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

KEFELJA – utorak u 18:00
LOVRAK – srijeda u 18:00
FRANK – četvrtak u 18:00
VIDRIĆ – petak u 15:30

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE

FRANK – srijeda 15:30
KEFELJA – srijeda u 16:30
LOVRAK – četvrtak u 15:30
VIDRIĆ – četvrtak u 16:30

Svi odrasli koji su se prijavili za primanje Sakramenata kršćanske inicijacije neka dođu u četvrtak u 19:15 sati u župnu dvoranu.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije