Prvo čitanje: 1Kr 19, 4-8

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Ode Ilija dan hoda u pustinju. Stigavši onamo sjede pod jednu žuku, zaželje umrijeti i reče: »Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih.« Zatim leže i zaspa ondje. Ali gle, anđeo ga taknu i reče mu: »Ustani i jedi.« On pogleda, kad gle – kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč vode. Jeo je i pio pa opet legao. Ali se anđeo Gospodnji javi i drugi put, dotače ga i reče: »Ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put!« Ustao je, jeo i pio. I okrijepljen tom hranom, išao je
četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Ef 4, 30–5, 2

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 6, 41-51

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«
Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«
Riječ Gospodnja.

Hvala na daru za Caritas: =2.114,80 kn
Hvala na daru za crkvu u mjesecu srpnju =4.962,00 kn = 18 obitelji

  • Hvala još jedanput svim zborovima i voditeljima zborova na prekrasnom pjevanju, a posebno mladima na angažmanu i prekrasnom koncertu kojim su razgalili naše duše.
  • Hvala svim ženama i muškarcima angažiranima oko podvorbe poslije mise u 11 i poslije mise u 18 sati. Posebno hvala voditeljima ekipa za crkvu Vlatku za župno dvorište Robertu Krpesu, a za kuću i dvoranu domaćici Bernardi.
  • Hvala na angažmanu bogoslovu Ivanu, gosp. Miroslavu Barusiću jednom riječju svima da ne bi koga izostavio. Bog Vas blagoslovio svakim blagoslovom zemaljskim i nebeskim.

BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU 21.08.2021.

polazak u 6:00 sati – cijena autobusa 60 kuna

HODOČAŠĆE U LUDBREG 04.09.2021.

polazak u 6:00 sati – cijena autobusa 80 kuna

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije