Prvo čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

Čitanje knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti;
što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Tit 2, 11-14; 3,4-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 3,15-16.21-22

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.

BLAGOSLOV OBITELJI

Ako netko nije bio kod kuće ili nije bio na popisu za blagoslov obitelji a želi da se obitelj blagoslovi neka se javi u sakristiju ili župni ured kako bi ga posjetili naknadno – ovo vrijedi do sljedeće nedjelje 16. siječnja 2022 godine.

KALENDARI

Došli su kalendari 12 listova i 1 list. 12 listova = 12,00 kn; 1 list =2,00 kn,
Danice velike i male džepne.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Djeca Pričesnici i Krizmanici imaju još ovaj tjedan slobodno od župnog vjeronauka.

Završili smo službeno blagoslov obitelji prošli smo 2522 obitelji, blagoslov su primile 2136 obitelji; 318 više nego 2020; 378 obitelji nije primilo blagoslov jer nisu bili doma. Prosječni dar po obitelji je 115,00 kuna. Hvala svima koji ste nas primili , lijepo ste nas dočekali i darovali. Hvala još jedanput na svemu u ime svih kolega svećenika: Župnika, kapelana, Mariana, Hrvoja i Igora; kao i naših pratitelja Davora, Ivana, Tomislava, Gabrijela, Miroslava, Vlatka.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije