Prvo čitanje: Iz 35, 1-6a.10

Čitanje Knjige proroka Izaije
Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta! Nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega.Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Jak 5, 7-10

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Strpite se, braćo, do dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 11, 2-11

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«
Riječ Gospodnja

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dnevne svete mise kroz tjedan su u 6 ujutro (zornice) i u 18 sati.

RAD ŽUPNOG UREDA

Od 11. 12. do 18. 12. su Božićne ispovijedi po župama našega dekanata, pa Vas molimo za razumijevanje jer te dane nećemo moći raditi u župnom uredu.

SUSRET KATEKUMENE – 14.12.2022.

U srijedu, 14. 12. je susret katekumena poslije večernje Sv.Mise.

KATEHEZA U VEZI SINODE – 16.12.2022.

Pozivamo predstavnike Pastoralnog vijeća, Caritasa, Ekonomskog vijeća, voditelje zborova, i predstavnike zajednica na katehezu u vezi Sinode, 16.12. poslije Svete Mise. Trajati će dva školska sata s kratkom pauzom.

BOŽIĆNA ISPOVIJED – 17.12.2022.

U subotu 17. prosinca 2022. je Božićna ispovijed od 9-12 i od 15-18 sati.

GOSPA HODOČASNICA

Pozivamo sve koji žele primiti Gospu hodočasnicu da se jave u župni ured
ili u Sakristiju poslije svete mise.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije