Prvo čitanje: Dj 8, 5-8.14-17

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.
Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: 1 Pt 3, 15-18

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 14, 15-21

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«
Riječ Gospodnja.

SVETA MISA ZAHVALNICA ZA MATURANTE – 17.05.2023.

U srijedu, 17. svibnja u 12:45 je Sveta Misa zahvalnica za maturante.

UZAŠAŠĆA GOSPODINOVA (SPASOVO) – 18.05.2023.

U četvrtak, 18. svibnja je blagdan Uzašašća Gospodinova (Spasovo).
Svete Mise su u 8, 9:30 i 18 sati.

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE

Na hodočašće krećemo u petak u 22 sata, pa molimo sve hodočasnike da dođu u petak u 22 sata ispred župne crkve.

KRUNICA BONIFACIJEVIM PUTEM

Svake subote u svibnju u Zbjegovači molimo krunicu Bonifacijevim putem; završavamo Svetom Misom!

DUHOVNA OBNOVA ZA DJEVOJKE – 27.05.2023.

27. svibnja će biti održana Duhovna obnova za djevojke.
Duhovnu obnovu predvodi s. Ozana Krajačić.
U 15h započinje program obnove, i završava Svetom Misom u 18h.
Molimo sve molitvene zajednice i mlade da se uključe!

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije