Prvo čitanje: Izl 19,2-6a

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Rim 5,6-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada,
pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?
Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 9,36 – 10,8

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih:
»K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!
Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«
Riječ Gospodnja.

ROĐENDAN SLUGE BOŽJEGA BONIFACIJA PAVLETIĆA – 25.06.2023.

U nedjelju, 25. lipnja SLAVIMO ROĐENDAN SLUGE BOŽJEGA BONIFACIJA PAVLETIĆA! – Kao dosadašnjih godina: prilikom dolaska na misu donijet ćemo mu cvijet i staviti u vazu ispred poprsja! Svečano ćemo obilježiti dan večernjom misom u 19.00 sati, kojoj će predsjedati vlč. ROBERT JAKICA, župnik župe sv. Kvirina u Sisku u koncelebraciji p. Bennya, vrhovnog poglavara Družbe Sinova Bezgrješne i p. Mariana. Nakon mise u procesiji pjesmom ćemo se uputiti do poprsja i otpjevati Himan bratu Bonifaciju, a zatim procesiju završiti u dvorištu njegove kuće uz skromnu zakusku i srdačno druženje.

HODOČAŠĆE NA TRSAT – 01.07.2023.

Cijena je 20 eura, platiti do 28. lipnja.

NAJAVA HODOČAŠĆA

19.08. – Marija Bistrica – polazak u 6:30h ujutro
26.08. – Mariazell, Austrija
02.09. – Ludbreg

HODOČAŠĆE U RIM – 11.-15.09.2023.

Hodočašće u Rim – Orvieto – Assisi, od 11 – 15. rujna, cijena 430 eura, prijave do 20. lipnja, javiti se pateru Marianu za sve informacije.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije