Evanđelje Mk 6, 30-34

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.
Riječ Gospodnja.

SV. ILIJA PROROK – 20.07.2021.

Starozavjetni prorok, koji se borio protiv idolopoklonstva. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači „Jahve je moj Bog“. Njegov spomendan slavimo 20. srpnja. Sveti Ilija, rodom iz Tišbe, pa ga stoga često nazivaju i Tišbijac. Živio je i djelovao u 9. stoljeću prije Krista, u doba vladavine bezbožnog Ahaba. Zbog gospodarskih i političkih razloga Ahab je za ženu uzeo Feničanku Jezabel, a ona je sa sobom uz napredak i materijalno blagostanje donijela i svoje barbarske običaje, poganska božanstva. Izraelski narod u luksuzu i raskoši zaboravljao je svoju vjeru u jedinoga Boga. Jahve tada progovara na usta svoga proroka Ilije, čiji se glas javlja kao grom iz vedra neba. Beskompromisan, žestok, odlučan. Strogi asket u odjeći od kože nije uzmicao ni pred kakvim izazovom, nije bježao od ljudi, a kad se sklanjao u pustinju, činio je to samo da obnovi svoje snage za borbu protiv poganskih običaja. U pustinji mu je hranu donosio gavran. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači „Jahve je moj Bog“, za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život zalagao. U svojoj borbi bio je bolno osamljen. Doživljavao je i mnoga razočaranja, poraze, tako da je ponekad buntovno dizao svoj glas i prema Bogu, Bog ga je, ipak, uvijek iznova krijepio i uzdizao u vjeri. U Sarepti Sidonskoj Iliju je hranila neka udovica kojoj je on molitvom oživio mrtvog sina. Nakon tri sušne i
gladne godine, vratio se Ilija Ahabu i izazvao na dvoboj 450 Baalovih svećenika. Kad je došlo vrijeme da Ilija pođe sa Zemlje, poveo je sa sobom učenika Elizeja, došli su do rijeke Jordana, Ilija je udario plaštem po vodi, ona se rastavila na jednu i drugu stranu te su prešli po suhom. Išli su dalje i odjednom su se pojavili ognjeni konji i kola i Ilija se počeo s njima dizati prema nebu. Prema Svetom pismu, Ilija nije umro, nego je uznesen na nebo. Značajno mjesto pripada proroku Iliji u kršćanskoj predaji i u djelima svetih Otaca. Osobito ga štuju karmelićani. U pučkom vjerovanju Ilija zapovijeda gromovima pa se naziva i Ilija gromovnik te štiti od oluje, groma i vatre. Naročito ga štuju u Slavoniji, Bosni i Hercegovini, a
zaštitnik je i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Štuju ga, uz katolike i drugi kršćani, a značajan je i među Židovima i muslimanima.

BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU 21.08.2021. VIŠE INFORMACIJA USKORO!

OBAVIJESTI

  • svete mise – po redovitom rasporedu
  • upis svetih misa – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije svete mise
  • sprovode, kršenja i vjenčanja – prijaviti isključivo u župnom uredu u uredovno vrijeme
  • postupak za vjenčanje – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije termina