Prvo čitanje: Iz 7, 10-14

Čitanje Knjige proroka Izaije
U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Rim 1, 1-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 1, 18-24

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Riječ Gospodnja.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dnevne svete mise kroz tjedan su u 6 ujutro (zornice) i u 18 sati.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Od ovog tjedna nema kateheze za krizmanike i prvopričesnike do početka nove školske godine.

BADNJAK – 24.12.2022.

Svete Mise u 6 sati, dječja polnoćka u 20 sati i središnja Sveta Misa polnoćka u 24 sata.

BOŽIĆ – 25.12.2022.

Svete Mise su prema slijedećem rasporedu: 8, 9:30, 11 i 18 sati. Poslije Sv. Mise u 9 i 30h je blagoslov djece.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

Raspored blagoslova obitelji nalazi se na stranici župe, na oglasnoj ploči i u Božićnom pismu.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije