Prvo čitanje: 2 Kr 4, 42-44

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
U one dane: Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi: »Daj ljudima neka jedu!« Ali njegov momak odgovori: »Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?« On odgovori: »Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli
Gospodin: ’Jest će i preostat će.’« I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Gospodinovoj.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Ef 4, 1-6

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 6, 1-15

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite
preostale ulomke da ništa ne propadne!« Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.
Riječ Gospodnja.

BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU 21.08.2021.
cijena autobusa 60 kuna


HODOČAŠĆE U LUDBREG 04.09.2021.
cijena autobusa 80 kuna

OBAVIJESTI:

 1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
 2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
 3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
  župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
 4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije
 5. PONEDJELJAK 26.07. – PROŠTENJE OSEKOVO MISA U 11:00 – misu
  predvodi Mons. Dr. Vlado Košić-biskup sisački- zaključak godine
  djedova i baka-pozivamo sve koji mogu da odu u Osekovo
 6. PONEDJELJKOM župni ured ne radi za stranke – ako trebate prijaviti
  sprovod dođite navečer na misu sa svim potrebnim podacima posebno
  OIB-om.