Prvo čitanje: Iz 2, 1-5

Čitanje Knjige proroka Izaije
Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Rim 13, 11-14a

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 24, 37-44

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Riječ Gospodnja

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dnevne svete mise kroz tjedan su u 6 ujutro (zornice) i u 18 sati.

PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA SVETU KRIZMU – 04.12.2022.

Predstavljanje kandidata za Svetu Krizmu je u Drugu nedjelju došašća.

BOŽIĆNA ISPOVIJED ZA BOLESNE, STARIJE I NEMOĆNE

Molimo Vas da prijavite bolesne, starije i nemoćne za Božićnu ispovijed do 4. prosinca u župni ured ili u sakristiju. Bolesne, stare i nemoćne koje prijavite ćemo obilaziti od 4. do 12. prosinca.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Euharistijsko klanjanje četvrtkom poslije svete mise.

GOSPA HODOČASNICA

Pozivamo sve koji žele primiti Gospu hodočasnicu da se jave u župni ured ili u Sakristiju poslije svete mise.

Pozivamo sve koji znaju pjevati i imaju dar Božji da se uključuju u mješoviti zbor, zbor mladih i dječji zbor. Pozivamo da se uključujete i u zajednice naše župe. Pozivamo sve ministrante na susret subotom u 10 sati, i mlade na susret Zajednice mladih također subotom u 19 sati.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije