Prvo čitanje: Dj 7,55-60

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Otk 22,12-14.16-17.20

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:
»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!« »Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava! Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 17,20-26

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme:
Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«
Riječ Gospodnja.

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI

Još se u ponedjeljak i utorak mole svibanjske pobožnosti u našoj župi, molitva krunice i litanija je tih dana pola sata prije svete mise.

SVETKOVINA SVETOG KVIRINA – 04.06.2022.

U subotu 4. lipnja je svetkovina sv. Kvirina zaštitnika naše Sisačke biskupije, sveta misa u Sisku u bazilici sv. Kvirina je toga dana u 11:00 sati, tko je u mogućnosti i ima volje neka svakako pođe na ovo jedinstveno godišnje slavlje.

ŽUPNO HODOČAŠĆE NA TRSAT – 25.06.2022.

U subotu 25.lipnja organizira se župno hodočašće na Trsat, više informacija bit će već iduće nedjelje.

DOBROVOLJNI PRILOG ZA CARITAS

Iduća nedjelja je prva u mjesecu pa će se po običaju sakupljati dobrovoljni prilozi za župni caritas.

MANDATI ZA LEKTORE

Od biskupije došli su mandati za lektore odnosno čitače u župi, mandati lektorima bit će podijeljeni na svečanoj misi u iduću nedjelju u 11:00 sati.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije