BLAGDAN SVIH SVETIH – 01.11.2023.

Svete mise su u 8, 10, 15 i 18 sati.

DUŠNI DAN – 02.11.2023.

Svete Mise su u 8, 10 i 18 sati.

obljetnicu smrti Sluge Božjega brata Bonifacija – 04.11.2023.

U subotu 4. 11. u 18 sati obilježavamo obljetnicu smrti Sluge Božjega brata
Bonifacija. Svetu misu predvodi fra dr Tomislav Glavnik-Sveti Duh-Zagreb.

susret zajednica – 04.11.2023.

U subotu 4.11. u 16 sati susret zajednica u Budaševu.