Prvo čitanje: Jr 1, 4-5.17-19

Čitanje Knjige proroka Jeremije
U dane Jošijine: Dođe mi riječ Gospodnja: »Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka narodima postavih te. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenikâ i naroda ove zemlje. I borit će se s tobom, al te neće nadvladati jer ja sam s tobom da te izbavim.«
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 4, 21-30

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?« A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.« Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.
Riječ je Gospodnja.

OBNOVE OBEĆANJA ZA OBLJETNICE BRAKOVA

2. nedjelju u veljači 13.2. imat ćemo obljetnicu brakova, pa sve koji ove godine slave neku od obljetnica sklapanja braka (5,10,15,20.. godina) neka se jave u župni ured do kraja mjeseca siječnja, ukoliko žele te nedjelje izvršiti obnovu obećanja.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE, KRIZMANIKE I KATEKUMENE

Vjeronauk za Krizmanike po starom rasporedu
Vjeronauk za Prvopričesnike nastavlja se ovaj tjedan po starom rasporedu.
Vjeronauk za katekumene nastavlja se ovaj tjedan po redovnom rasporedu, četvrtkom nakon mise i klanjanja.

TRODNEVNICA U ČAST SV. MARIE DE MATTIAS – 01.-03.02.2022.

1., 2. i 3. veljače je trodnevnica u čast sv. Marie de Mattias utemeljiteljice reda sestara Klanjateljica Krvi Kristove. Svaku večer molitvu prije mise animiraju sestre Klanjateljice Krvi Kristove.

SPOMENDAN MARIE DE MATIAS – 04.02.2022.

U petak je spomendan Marie de Matias poslije mise sestre organiziraju u dvorani druženje sa zajednicom Klanjatelja krvi Kristove.

SVIJEĆNICA – 02.02.2022.

U srijedu je Svijećnica svete mise su ujutro u 8:00 i 18:00 u sakristiji možete nabaviti svijeće i zaštitu za svijeće prije misa.

SVETI BLAŽ – 03.02.2022.

U četvrtak je sv. Blaž poslije svete mise blagoslov grla za sve koji žele.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije