Cilj kanala “Pod smokvom” je svakodnevna objava snimke evanđelja dana s komentarom na isto.

Kao što je spomen na smokvu preobrazio Natanaela da prihvati Gospodinov poziv, želja nam je da i ovaj naš projekt ‘Pod smokvom’ ide u tom smjeru i bude smokva svima kojima je Gospodin dalek i da Mu dopuste da ih pod njom promatra i uživa. Gospodin u tebi uživa!

Komentar Evanđelja daju svećenici:

  • fra Mate Kolak (pavlin),
  • vlč. Boris Jozić (dijecezanski svećenik – Zagreb),
  • vlč. Petar Mlakar (dijecezanski svećenik – Varaždin),
  • fra Stjepan Brčina (franjevac konventualac),
  • fra Ivan Marija Lotar (franjevac konventualac),
  • fra Ivan Dominik Iličić (dominikanac),
  • i đakon vlč. Hrvoje Zovko (Kutina).

Sve snimke podijeljene su i na Facebook stranici.

Kontakt – pod.smokvom.group@gmail.com