Adresa
Crkvena 65
44320 Kutina

Telefon
044/683-271

Email
zupa.mb.snjezne@gmail.com

Radno vrijeme župnog ureda (utorak, srijeda, četvrtak i petak)
09:00 – 10:30
16:00 – 17:00

Župnik
preč. Vladimir Hren

Đakon
Damir Vrbešić

Broj žiro računa
HR45 2340 0091 1000 4693 1

Broj žiro računa župnog Caritasa
HR33 2340 009 1310 1943 31