Ponedjeljak – 18 sati

na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe, te na čast sv. Ivanu Krstitelju na 1 nakanu, +Ivan Pintarić, +Ljubica Uroić, +Katica i +iz ob. Beg, Stjepan i Ruža Špiljak, Slobodanka Jurković

Utorak – 18 sati

na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe, te na čast Svetih Arkanđela na 1 nakanu, Đurđica Kovačić, +Josip i Barbara Mikoč, +Alojz Dautović

Srijeda – 18 sati

po nakani, na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe te na čast Gospi Brze Pomoći na 1 nakanu, +Ankica i Slavko Vecko, Mirko Međurečan, Marija i Ivan Gerić i Katarina Martinić, +Silvio Šoljar i Krešo Hađim

Četvrtak – 18 sati

na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe, +Marijan Ćalušić, +Manda, Franjo, Katica i Ivan Božičević

Petak – 18 sati

na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe, +Ivana Repić

Subota – 18 sati

na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe, +Josip Škreblin, +Anđelka i Ivan Kušan i Berislav Žilić +Mijo i Jagoda Petričević, Vinko i Josip Lukes

Nedjelja

8:00 sati

po nakani za 1 osobu, na čast sv. Anti za blagoslov 1 osobe,+Marija Gulija  i Josip Lisac

9:30 sati

11:00 sati

pro populo (za župljane), po nakani za oproštenje grijeha

18:00 sati