Ponedjeljak – 18 sati

+Luca i Pero Perić, +Zdenka (ž), Franjo, Mile, Jela, Josip, Ivica i Marica Žanić, +Matija Šafar

Utorak – 18 sati

+Alfonzo, Romano, Marija i Dominik Jakomini, +Ivica i Ivan Kljakić, +Jelena i Drago Šenija, Mirko, Ankica i Jasna Glavaš

Srijeda – 18 sati

po nakani za zdravlje, +Ana i Draguitn Rumbak, Stjepan i Dragutin i +iz ob. Visinski

Četvrtak

8 sati

11 sati

na čast Krvi Kristove i za zdravlje, +Mato Lenart

18 sati

Petak – 18 sati

 po nakani za zdravlje 1 osobe, +Ruža i Stjepan Špiljak, Ivica, Mijo, Katica i Vida Beg, Slobodanka Jurković

Subota

9:00 sati

+Ante i Antonia Novokmet

18 sati

u zahvalu na čast sv. Antunu za zdravlje +Janko Bosak , +Kata i Rade Predojević, +iz ob. Kristić i Pavošević, +Antun Velcl, Andrija Car, + Tonka i Mijat Mihaljević

Nedjelja

8:00 sati

+Julius i Katarina Juza

9:30 sati

11 sati

pro populo (za župljane), +Vito Bagavac 

18 sati

Damir Rukavina, +Antun Brandeis, Stjepan i Ana Horvat, Kata i Mato Jozanović, +Marko Grujić