Ponedjeljak – 18 sati

+Ivan Kohek, +Dragutin, Antonia i Dragutin Viček, +Ivan i Boja Ćenan

Utorak – 18 sati

+Vida Marić, Marijan Honc

Srijeda – 18 sati

+Anđela Hodnik, Dragutin Kinderman i +iz ob. Vidović

Četvrtak – 18 sati

Petak – 18 sati

+Zlatko i Justina Cingel, Josip Majnarić, Mirko i Ivka Gelo

Subota

8:00 sati

+Ruža i Stjepan Špiljak, Slobodanka Jurković, Antonija Novokmet

11:00 sati

po nakani na č. Srca Isusova i Marijina za ob., +Fra Marijo Šikić, Darinka Tošić,

18:00 sati

+po nakani za djecu, +Marija +i iz ob. Bikeš, Ivan i +iz ob. Kožić i Hadiček, +Jelena Pavlić, Katica Matković, Janica i Aleksandar Nezdei, +Kata i Marijan Klarić, +Zdenka, Franjo, Mile, Jela, Ivica, i Josip Žanić

Nedjelja

8:00 sati

9:30 sati

11:00 sati

pro populo (za župljane)

18:00 sati