Ponedjeljak – 18 sati

+Josip i Milan Iverac, +Ivo Mamuzić, +Ana Cisar

Utorak – 18 sati

+Ana i Ivan Vodopivec, Ljubica Čuturić

Srijeda – 18 sati

+Ivo, Mara i Marijana Barišić

Četvrtak – 18 sati

+Darinka Štruklec , Tadija Kolentrić, +iz ob. Abramović i Matijević

Petak – 18 sati

na nakanu za duhovna zvanja

Subota – 18 sati

+Ante i Anđa Novokmet, +Mijo i Barica Kuštreba

Nedjelja

8:00 sati

+Genova, Vesna i Mijo Marić, Antonija i Mate i +iz ob. Novokmet

9:30 sati

po nakani za proglašenje svetim brata Bonifacija, na č. Gospi Snježnoj

11:00 sati

pro populo (za župljane),  po nakani za 1 osobu

18:00 sati

za obitelj na čast Krvi Kristove, +Branka, Boško, Govana i Dragana Marić