Susret krizmanika

16.12. Nedjelja Caritasa

Hvala Vam na Vašem daru za Caritas. Milostinju koju ste dali, dar je za potrebe Caritasa. Hvala svima koji ste darovali hranu i koji ste umjesto hrane dali novac u kutiju na oltaru Srca Isusova. Koji niste, a želite, možete to još učiniti ovih dana.

Svete mise zornice

Nastavljamo sa svetim misama zornicama u 6 sati, svakim danom, osim nedjelje. Prije mise molimo krunicu Djeteta Isusa.

Božićna ispovijed

U petak, 21.12.2018., bit će božićna ispovijed u našoj župi prije podne u 10 sati i poslije podne u 16 sati.

Betlehemsko svjetlo

Na nedjeljnu večernju svetu misu izviđači će donijeti Betlehemsko svjetlo.

Blagoslov obitelji

Ako ima obitelji koje su doselile ili promijenile adresu prebivališta, a žele primiti blagoslov, neka se prijave.

U župnom kalendaru, možete ga nabaviti u sakristiji, imate raspored blagoslova.