26.07. blagdan sv. Joakima i Ane

U petak, 26.07.2019. je blagdan sv. Joakima i Ane, sveta misa u župnoj crkvi u 18 sati. 

Proštenje u Osekovu, sveta misa u 11 sati, a u Katoličkim Čairama, sveta misa u 18 sati.

Novčani dar za misijska vozila

Prigodom blagdana svetog Kristofora pozvani smo na misijsku akciju Hrvatska Misija vozila kojom pomažemo u nabavi misijskih vozila. Novčani dar možete dati u prigodnu kutiju koja se nalazi na oltaru Srca Isusova. 

17.08. Hodočašće u Mariju Bistricu

Hodočašće u Mariju Bistricu bit će u subotu, 17.08.2019. Cijena autobusne karte je 80 kuna. Možete se upisati.