Župni vjeronauk za krizmanike

FRANK – srijeda 15:30

KEFELJA – srijeda u 16:30

LOVRAK – četvrtak u 15:30

VIDRIĆ – četvrtak u 16:30