Ministranti imaju susrete subotom u 10 sati.


U čemu je važnost ministranta? Divnu sliku ministrantske službe možemo naći pogledamo li načas Sveto pismo. U Ivanovu Evanđelju pratimo prizor u kojem samog Isusa u vrlo važnom periodu njegova zemaljskog života poslužuje jedan mladić: „»Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali.“ (Iv 6, 9-11) Ova simbolika još više dobiva na snazi prisjetimo li se da je ovaj prizor vidljiv nagovještaj Presvete Euharistije, čiji je nezaobilazan dio upravo ministrant.

Pogledaj ovaj poticajan video i razmisli o ministrantskoj službi! Želiš li biti poput dječaka iz evanđeoskog ulomka?

Ukoliko želiš postati jedan od ministranata naše župe BDM Snježne, najzgodnije je javiti se u sakristiju nakon jedne od nedjeljnih svetih misa.