Župni vjeronauk za prvopričesnike

KEFELJA – utorak u 18:00

LOVRAK – srijeda u 18:00

FRANK – četvrtak u 18:00

VIDRIĆ – petak u 15:30