Kum na krštenju/krizmi

 Da bi netko mogao biti kum na krštenju ili krizmi treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. treba biti katolik sa navršenih 16 godina života
  2. treba biti kršten, pričešćen i krizman
  3. mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje) – ali mora također biti i krizman
  4. da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili javno živi u izvanbračnoj zajednici
  5. da ne živi u izvanbračnoj zajednici
  6. da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom
  7. otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.