Evanđelje: Iv 21, 1-19

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme:
Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.
Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.
Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«
Riječ Gospodnja.

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI

Danas smo ušli u mjesec svibanj, time počinju i svibanjske pobožnosti u našoj župi, molitva krunice i litanija je svakog dana pola sata prije svete mise.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

Vjeronauk za prvopričesnike po dogovoru sa vjeroučiteljicom.

PRIPRAVA ZA PRIMANJE SAKRAMENTA PRVE SVETE PRIČESTI

U srijedu kreće trodnevna priprava za primanje sakramenta prve svete pričesti, prvopričesnici će se tih dana okupljati na svetu misu koja počinje u 18:00 sati. Prva sveta ispovijed bit će u subotu u 10:00 sati.
Roditelji prvopričesnika haljinice podižu 2.5 u ponedjeljak
od 17:00 do 18:30 sati.

SLAVLJE SAKRAMENTA PRVE SVETE PRIČESTI – 08.05.2022.

Iduća nedjelja je četvrta Uskrsna nedjelja i slavlje prve svete pričesti u našoj župi, stoga neće biti svete mise u 9:30 i u 11, nego je sveta misa u 10:00 sati, pod tom misom slavi se primanje sakramenata prve svete pričesti.

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE – 20.-22.05.2022.

Organizira se župno hodočašće u Međugorje, ide se 20. 21. i 22. svibnja Cijena je 500,00 kn. Prvi autobus je popunjen, prijave za drugi su moguće, treba biti prijavljeno barem 45 osoba da drugi autobus ide.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije