Prvo čitanje: Post 12, 1-4a

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Gospodin reče Abramu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma
očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti,
blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću
one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva
plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.« Abram se zaputi kako mu je
Gospodin rekao.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: 2 Tim 1, 8b-10

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Ljubljeni: Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas
je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem
naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih,
a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji
obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 17, 1-9

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te
ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu
lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im
se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu:
»Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice,
tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka
govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«
Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k
njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne
vidješe nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok
Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«
Riječ Gospodnja.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Svete Mise su kroz tjedan svaki dan u 18 sati, te je četvrtkom i petkom u 8 i 18 sati.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA

Svakog petka i nedjelje u 17:30.

22. KUTINSKI PLANINARSKI KRIŽNI PUT – 11.03.2023.

11. ožujka će biti održan tradicionalni Kutinski križni put.
Polazak je u 8 sati ujutro ispred križa kod naše župne crkve.

HODOČAŠĆE OBITELJI KRVI KRISTOVE – 22.04.2023.

Klanjateljice Krvi Kristove organiziraju Hodočašće obitelji Krvi Kristove u
Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske u subotu 22. travnja 2023.
Prijave traju do 8. travnja kod sestre Danijele Anić.

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE

Hodočašće u Međugorje će biti organizirano 19. svibnja. Cijena puta je 85 eura. Može se platiti u tri rate, prva rata do 15. ožujka, druga do 15. travnja, a treća do 15. svibnja. Tko se upiše za hodočašće dužan je uplatiti autobus, osim ako je spriječen radi
bolesti.

SASTANAK ŽUPNOG CARITASA – 08.03.2023.

Sastanak župnog Caritasa je u srijedu, 8. ožujka u 19 sati u Pastoralnom centru.

GOSPA HODOČASNICA

Svi koji želite primiti Gospu hodočasnicu možete se javiti u ured ili u
sakristiju poslije Svete Mise.

MISNE NAKANE

Možete upisivati Misne nakane za sve termine do kraja godine.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije