Prvo čitanje: Dj 6, 1-7

Čitanje Djela apostolskih
U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 14, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«
Riječ Gospodnja.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Svete Mise su kroz tjedan svaki dan u 18 sati. Neće se više održavati Misa četvrtkom i petkom u 8 ujutro!

KRUNICA BONIFACIJEVIM PUTEM

Svake subote u svibnju u Zbjegovači molimo krunicu Bonifacijevim putem; završavamo Svetom Misom!

PODJELA HALJINA ZA PRVOPRIČESNIKE – 08.05.2023.

U ponedjeljak je podjela haljina za prvopričesnike. Podjela haljina započinje u 17h. U 17h je Frank, u 17:30h je Kefelja, u 18h Lovrak i u 18:30h Vidrić. Molimo da se pridržavate termina!

5. OBLJETNICU OTVARANJA KAUZE ZA PROGLAŠENJE BLAŽENIM BRATA BONIFACIJA – 13.05.2023.

U subotu, 13. svibnja slavimo 5. obljetnicu otvaranja Kauze za proglašenje blaženim brata Bonifacija Svetom Misom u 18h i Humanitarnim koncertom u 19h.

SAKRAMENT PRVE PRIČESTI – 14.05.2023.

Sakrament Prve Pričesti je 14. svibnja. Za Sakrament Prve Pričesti pripremat ćemo se trodnevnicom koja će biti 10, 11 i 12. svibnja u 18 sati. Ispovijed prvopričesnika je u subotu, 13. svibnja u 9:30h. Prva Pričest je za Majčin dan, 14. svibnja u 10 sati.

DUHOVNA OBNOVA ZA DJEVOJKE – 27.05.2023.

27. svibnja će biti održana Duhovna obnova za djevojke.
Duhovnu obnovu predvodi s. Ozana Krajačić.
U 15h započinje program obnove, i završava Svetom Misom u 18h.
Molimo sve molitvene zajednice i mlade da se uključe!

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije