Prvo čitanje: Dj 13, 14.43-52

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. I mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za njima, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: ’Postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do na kraj zemlje.’«
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 10, 27-30

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus:
»Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.«
Riječ Gospodnja.

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI

Tokom mjeseca svibnja mole se svibanjske pobožnosti, molitva krunice i litanija je svakoga dana pola sata prije svete mise.

KRUNICA BONIFACIJEVIM PUTOM

Svake subote u mjesecu svibnju moli se krunica na Bonifacijevom putu u 16:00 sati, nakon krunice je sveta misa u kapelici.

OSNIVANJE KURIJE MARIJINE LEGIJE U KUTINI

svibnja, u srijedu osniva se Kurija Marijine Legije u Kutini, za sve prezidije na našem području.

OBLJETNICA PROGLAŠENJA BRATA IVANA BONIFACIJA PAVLETIĆA SLUGOM BOŽJIM

U Petak 13.svibnja povodom obljetnice proglašenja brata Ivana Bonifacija Pavletića slugom Božjim svetu misu u 18:00 sati predslavi biskup Bjelovarsko – Križevački mons. Vjekoslav Huzjak.

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE – 20.-22.05.2022.

Organizira se župno hodočašće u Međugorje, ide se 20. 21. i 22. svibnja Cijena je 500,00 kn. Prvi autobus je popunjen, prijave za drugi su moguće, treba biti prijavljeno barem 45 osoba da drugi autobus ide.
Potpuni iznos treba platiti najkasnije do 15.5.

NACIONALNI DAN OBITELJI U LUDBREGU – 22.05.2022.

U nedjelju 22.5 u Ludbregu se organizira nacionalni dan obitelji, potičemo sve obitelji koje su aktivne u Crkvi da pođu u Ludbreg na proslavu, više informacija imate na plakatu na ulazi u Crkvu, također molimo da se obitelji prvo jave nama, jer postoji mogućnost da se organizira prijevoz ukoliko vas bude više.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije