Prvo čitanje: Jr 17,5-8

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo govori Gospodin:
»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom,
i čije se srce od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj. Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje.
U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: 1Kor 15,12.16-20

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo:
Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 6,17.20-26

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:
»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«
»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«
Riječ Gospodnja.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE, KRIZMANIKE I KATEKUMENE

Vjeronauk za Krizmanike po starom rasporedu
Vjeronauk za Prvopričesnike nastavlja se ovaj tjedan po starom rasporedu.
Vjeronauk za katekumene nastavlja se ovaj tjedan po redovnom rasporedu, četvrtkom nakon mise i klanjanja.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE – 19.02.2022.

Iduće SUBOTE, 19.2 je Euharistijsko klanjanje u 21:00 – 22:00 koje animira Marijina Legija poput Klanjanja u Međugorju.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije