Prvo čitanje: Dj 14, 21b-27

Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.
Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Otk 21, 1-5a

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«
Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«
Riječ Gospodnja.

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI

Danas smo ušli u mjesec svibanj, time počinju i svibanjske pobožnosti u našoj župi, molitva krunice i litanija je svakog dana pola sata prije svete mise.

KRUNICA BONIFACIJEVIM PUTOM

Svake subote u mjesecu svibnju moli se krunica na Bonifacijevom putu u 16:00 sati, nakon krunice je sveta misa u kapelici.

SVETA MISA ZA MATURANTE – 18.05.2022.

U srijedu u 13:00 sati slavit će misa za maturante.

NACIONALNI DAN OBITELJI U LUDBREGU – 22.05.2022.

U nedjelju 22.5 u Ludbregu se organizira nacionalni dan obitelji, potičemo sve obitelji koje su aktivne u Crkvi da pođu u Ludbreg na proslavu, više informacija imate na plakatu na ulazi u Crkvu, također molimo da se obitelji prvo jave nama, jer postoji mogućnost da se organizira prijevoz ukoliko vas bude više.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije