Prvo čitanje: Izl 17, 8-13

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.« Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon otežaše. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede na nj, a Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 18, 1-8

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:
»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’«
Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«
Riječ Gospodnja.

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI

Molitva krunice i litanija je svakog dana pola sata prije svete mise.

KRUNICA BONIFACIJEVIM PUTOM

Budući da se obnavlja potresom razrušena crkva na Goilu, tamo se neće održavati subotom krunica koju organizira pater Mariano.
Ista krunica će se moliti svake subote u mjesecu listopadu u našoj župnoj crkvi pod vodstvom patera Mariana pola sata prije svete Mise.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Prema rasporedu izvješenom na oglasnoj ploči i na župnoj stranici.

ŽUPNO KLEČANJE – 17.10.2022.

Svete Mise su u 8, 11 i u 18 sati. Središnje Euharistijsko slavlje u 11 sati predvodi vlč. Saša Jozić, župnik u Odri Sisačkoj. Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu započinje nakon svete mise u 11 sati, pa Vas pozivamo da se odazovete na klanjanje od 12 sati, pa sve do 17 i 30. Osobito pozivamo obitelji, djecu i mlade da se odazovu na klanjanje.

HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU – 22.10.2022.

Povodom 9.nacionalnog susreta štovatelja Božjega milosrđa. Cijena karte je 60,00 kn polazak ovdje ispred crkve. Možete se upisivati u Sakristiji.
Polazak u 7:00 ispred crkve, na parkiralištu.

MISIJSKA NEDJELJA – 23.10.2022.

Sva milostinja će biti usmjerena za Misije.

HODOČAŠĆE U RIM

Prijave za hodočašće u Rim početkom 11. mjeseca su u tijeku. Prijave su kod nas u župi. Cijena puta 3.100,00 kn. Platiti do 25.10.

GOSPA HODOČASNICA

Pozivamo sve koji žele primiti Gospu hodočasnicu da se jave u župni ured ili u Sakristiju poslije svete mise.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije