Prvo čitanje: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Čitanje Knjige Nehemijine
U one dane: Svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred Vodenim vratima čitao je knjigu od ranoga jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu jer je bio poviše od svega naroda a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer radost Gospodnja vaša je jakost.«
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Početak svetog Evanđelja po Luki
Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«
Riječ Gospodnja.

OBNOVE OBEĆANJA ZA OBLJETNICE BRAKOVA

2. nedjelju u veljači 13.2. imat ćemo obljetnicu brakova, pa sve koji ove godine slave neku od obljetnica sklapanja braka (5,10,15,20.. godina) neka se jave u župni ured do kraja mjeseca siječnja, ukoliko žele te nedjelje izvršiti obnovu obećanja.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE, KRIZMANIKE I KATEKUMENE

Vjeronauk za Krizmanike po starom rasporedu
Vjeronauk za Prvopričesnike nastavlja se ovaj tjedan po starom rasporedu.
Vjeronauk za katekumene nastavlja se ovaj tjedan po redovnom rasporedu, četvrtkom nakon mise i klanjanja.

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

Od 18. siječnja do 25. siječnja je molitvena osmina za jedinstvo kršćana pod geslom: „VIDJESMO GDJE IZLAZI ZVIJEZDA NJEGOVA I DOĐOSMO POKLONITI SE!“, potičemo vas na intenzivnu molitvu na ovu nakanu.

KLANJANJE – 28.01.2022.

28.01. u petak u 17:00 je redovno klanjanje za proglašenje blaženim sluge Božjega Ivana Bonifacija Pavletića, klanjanje predvodi pater Mariano.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije