Evanđelje Iv 15, 26-27; 16, 12-15

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”
Riječ Gospodnja.

HIMAN DUHU SVETOM

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam
I pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.
Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.
Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

– Pošalji Duha svojega i postat će. (Aleluja)
– I obnovit ćeš lice zemlje. (Aleluja)

Pomolimo se. Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

MARIJA MAJKA CRKVE – 24.05.2021.

Na Duhovski ponedjeljak Crkva slavi blagdan Marije Majke Crkve, koji nas posebno poziva na promišljanje o ulozi Marije u Crkvi. Pri tome se naročito naglašavaju četiri vida:

  • Marijina spremnost i potpuna podložnost Božjoj volji kada joj je anđeo navijestio da će začeti i roditi Sina,
  • Kristove riječi na križu kada je Ivanu povjerio svoju Majku, a Majci povjerio Ivana, odnosno time je i nama darovao Mariju za Majku,
  • Marijina nenametljiva ali čvrsta uloga u prvoj kršćanskoj zajednici, gdje se pokazala kao ona koja zajedno s drugima iščekuje silazak Duha Svetoga, te kao ona koja je postala već tada duhovna Majka apostolima i svima drugima koji su se sastajali na molitvu i lomljenje kruha, odnosno u punom smislu riječi postala Majka Crkve,
  • Marijino uznesenje na nebo kao znak ne samo njezine proslave, nego i predokusa proslave svih onih vjernika koji streme vječnoj domovini na nebu.

OBAVIJESTI

  • svete mise – po redovitom rasporedu
  • upis svetih misa – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije svete mise
  • sprovode, kršenja i vjenčanja – prijaviti isključivo u župnom uredu u uredovno vrijeme
  • postupak za vjenčanje – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije termina