Prvo čitanje: Jr 20,10-13

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina
jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Rim 5,12-15

Čitanje Poslanice
svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.
Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 10,26-33

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.
Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

BLAGDAN SV. PETRA I PAVLA

Na blagdan sv. Petra i Pavla, svete mise su u 8, 9:30 i 19 sati.

HODOČAŠĆE NA TRSAT – 01.07.2023.

U subotu, 1. srpnja idemo na hodočašće na Trsat. Još ima dvadeset slobodnih mjesta, cijena je 20 eura. Polazak je u 5 ujutro ispred crkve.

NEDJELJNE SVETE MISE OD 09.07.2023.

Od 9. srpnja, nedjeljne svete mise su u 8, 10 i 19 sati.

KLANJANJA ZA BRATA BONIFACIJA

Tijekom lipnja i srpnja nema klanjanja za brata Bonifacija.

NAJAVA HODOČAŠĆA

19.08. – Marija Bistrica – polazak u 6:30h ujutro
26.08. – Mariazell, Austrija – cijena 50 eura
02.09. – Ludbreg

HODOČAŠĆE U RIM – 11.-15.09.2023.

Hodočašće u Rim – Orvieto – Assisi, od 11 – 15. rujna, cijena 430 eura, prijave do 20. lipnja, javiti se pateru Marianu za sve informacije.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije