Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: 1Kor 12, 3b-7, 12-13

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.
Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 20, 19-23

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.

KVIRINOVO – 03.06.2023.

Hodočašće na Kvirinovo u baziliku sv. Kvirina u Sisak, autobus je besplatan, doći 3. 6. ispred crkve u 8:15 h.

DUHOVNA OBNOVA – 11.06.2023.

Duhovna obnova u župi je 11. lipnja. Predvodi ju Marino Restrepo.
Program započinje Svetom Misom u 18 sati, te nakon Mise započinje duhovna obnova.

NAJAVA HODOČAŠĆA

17.06. – Trsat, cijena 20 eura – polazak u 5h ujutro
19.08. – Marija Bistrica – polazak u 6:30h ujutro
26.08. – Mariazell, Austrija
02.09. – Ludbreg

HODOČAŠĆE U RIM – 11.-15.09.2023.

Hodočašće u Rim – Orvieto – Assisi, od 11 – 15. rujna, cijena 430 eura, prijave do 20. lipnja, javiti se pateru Marianu za sve informacije.

HODOČAŠĆE U SVETIŠTE BOŽJEG MILOSRĐA – 18.06.2023.

Hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa – Ovčara, Đakovo, 18. 6.
Polazak iz Kutine u 7h ispred crkve, cijena puta 12 eura, plaćanje u busu.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije