Prvo čitanje: Sef 2,3; 3,12-13

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove!
Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva
Gospodnjega. »Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu
Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu,
neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni.
Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: 1Kor 1,26-31

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo
snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami
mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i
prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan
smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji
nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da
bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 5, 1-12a

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe
mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv
vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«
Riječ Gospodnja.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Svete Mise su kroz tjedan svaki dan u 18 sati,
te su četvrtkom i petkom u 8 i 18 sati.

SVIJEĆNICA – 02.02.2023.

Na blagdan Svijećnice su svete mise u 8 i 18 sati.

SVETI BLAŽ – 03.02.2023.

Sveta misa i grličanje je u 18 sati.

SVETKOVINA SV. MARIJE DE MATTIAS – 04.02.2023.

U subotu, 4. veljače je svetkovina sv. Marije de Mattias, utemeljiteljice
redovničke zajednice Klanjateljice Krvi Kristove.
Svečanu Svetu Misu u 18 sati će predvoditi p. Ilija Grgić, Misionar Krvi
Kristove. Priprema za svetkovinu sv. Marije De Mattias biti će pola sata prije
Svete Mise trodnevnicom od 1. do 3.2. u 17 i 30 sati.
Poslije svečane Svete Mise 4.2. svi su pozvani na domjenak u dvorani.

RODITELJSKI SASTANCI ZA KRIZMANIKE I PRVOPRIČESNIKE

Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika je
u utorak, 31. siječnja u 19 sati u župnoj crkvi.
Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika je
u srijedu, 1. veljače u 19 sati u župnoj crkvi.

GOSPA HODOČASNICA

Svi koji želite primiti Gospu hodočasnicu možete se javiti u ured ili u
sakristiju poslije Svete Mise.

MISNE NAKANE

Možete upisivati Misne nakane za sve termine do kraja godine.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije