Prvo čitanje: Mudr 11, 22 – 12, 2

Čitanje Knjige Mudrosti
Sav je svijet pred tobom, Gospodine, kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života, i tvoj je besmrtni duh u svemu. Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine!
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: 2Sol 1, 11 – 2, 2

Čitanje Druge poslanice
svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo: Uvijek molimo za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.
A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na dan Gospodnji.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 19, 1-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«
Riječ Gospodnja.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Ovaj tjedan nema Vjeronauka za Prvopričesnike i Krizmanike!

BDIJENJE UOČI SVIH SVETIH – 31.10.2022.

Klanjanje Presvetom Oltarskom sakramentu od 19 do 21 sat.

BLAGDAN SVIH SVETIH – 01.11.2022.

Svete mise su u 8, 9:30, 11, 15 i 18 sati.

DUŠNI DAN – 02.11.2022.

Svete Mise su u 8, 9:30 i 18 sati

DAN LOVACA – 03.11.2022.

Pozivamo sve lovce da se odazovu na Sveto Misno slavlje u 18 sati
na nakanu za lovce, da ih njihov zaštitnik čuva i zagovara,
a oni da čuvaju prirodu i životinjski svijet.

DAN SMRTI SLUGE BOŽJEG IVANA BONIFACIJA PAVLETIĆA – 04.11.2022.

U 9 sati ujutro je Blagoslovna molitva kod Križa na koju Vas pozivamo da se odazovete, kao i na svečano Euharistijsko slavlje u 18 sati.

PRIJAVE ZA KATEKUMENE

Svi koji niste primili sakramente Kršćanske inicijacije, ili ako niste primili jedan od sakramenata, a imali bi želju primiti sakramente, pozivamo Vas da se javite u redovno vrijeme ureda ili u sakristiju poslije Svete Mise kako bi prikupili Vaše prijavnice i podatke, i kako bi započeli sa Katehezama za katekumene.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Pozivamo Vas da se odazovemo i na klanjanje četvrtkom poslije svete mise.

GOSPA HODOČASNICA

Pozivamo sve koji žele primiti Gospu hodočasnicu da se jave u župni ured ili u Sakristiju poslije svete mise.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije