Župni vjeronauk za prvopričesnike

KEFELJA – srijeda 17:45 – 18:25

FRANK – srijeda 18:30 – 19:25

LOVRAK – četvrtak 17:45 – 18:25

VIDRIĆ – četvrtak 18:30 – 19:25

Župni vjeronauk za krizmanike

FRANK – srijeda 15:30 – 16:10

KEFELJA – srijeda 16:15 – 17:00

LOVRAK – četvrtak 15:30 – 16:10

VIDRIĆ – četvrtak 16:15 – 17:00