Ponedjeljak

9 sati

18 sati

na č. Sv. Ranama Isusovim za duševno, duhovno i tjelesno zdravlje ob., +Blaž Bedman, Stanislav Bosek i Zlatko Mijatović, Fanika i +iz ob. Krbot, Kata i +iz ob. Bedeković, Stanislav Leško, za duše u čistilištu, Vladimir, Marija i Tomislav Vdović, i +iz ob. Muhović, +Mišo, Ruža i Ilija Krakan, Jakovica i Vladimir Nokmet, Blaž i Kata Stanić

Utorak – 18 sati

+Pavlica, Ivan i Mirjana Mikoč, Alen Čehulić

Srijeda – 18 sati

+Darko Štigleitner, Mato Garvan, Marica Vuger, Marija Demartini

Četvrtak – 18 sati

+Marija i Anđelina Digalo, Ana i Jandrej Zelić, Vida(ž) Marić (god)

Petak – 18 sati

po nakani u zahvalu, +Ivan i Ana Vodopivec, Franjo Randić

Subota – 18 sati

Nedjelja – 5. NEDJELJA KROZ GODINU (09.02.2020.)

8:00 sati

po nakani, +Zlata i +iz obitelji Friš i Pavlović

9:30 sati

+ob. Jažeta, +Nino i Milan Štiks, Mirko Lukač

11 sati

pro populo,  +Spomenko i Mira Šušnjara

18 sati